KLIMATIZÁCIE KAZETOVÉ

Kazetové klimatizácie sú ideálne pre priestory, kde z rôznych dôvodov nie je možné umiestniť nástennú klimatizáciu. Kazetové klimatizácie môžu byť ako nástenné klimatizácie takisto multisplitové tzn. viac vnútorných kazetových jednotiek.
Pre optimálny návrh kazetovej klimatizácie je vhodné sa s nami poradiť na tel. čísle 0944511054.

KLIMAMAJSTRI.SK